εὐδαιμονία


εὐδαιμονία
счастье, благоденствие

Ancient Greek-Russian simple. 2014.